Fasit mattenøtt TU 41 - 2013

 

Oppgaven: Du har et kvadrat som du skal kutte slik at du får en regulær åttekant.

Hvor skal du kutte av de fire hjørnene for å få dette til?

Løsning: For å få en regulær åtte­kant ut av et kvadrat tegner du opp den innskrevne sirkel i kvadratet og skjærer av tangentene til sirkelen i skjæringspunktene med diagonalene til kvadratet.

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

Les mer om: