Fasit Mattenøtt TU 40

Ved Einar E. Madsen

Det midterste av de tre første tallene må være 18:3 = 6, sifrene er altså 7, 6 og 5.

Ensifrede primtall er 2, 3, 5 og 7. Siden produktet av de fire siste sifrene er 336, kan 5 ikke være med.

Produktet av de tre andre er 42, og da må det nest siste sifferet være 336:42 = 8.

Derfor er tallet = 7652387.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå