Fasit Mattenøtt TU 36

Ved Einar Madsen

Skal et tall være delelig med 6, må det være delelig med både 2 og 3.

Et tall er delelig med 3 hvis tverrsummen er delelig med 3. Her er tverrsummen 21, og tallet er alltid delelig med 3.

Skal tallet være delig med 2, må siste siffer være et partall.

Siden tre av de gitte siffer er partall og tre er oddetall, er sannsynligheten for at siste siffer er partall ½. Svaret er altså ½ eller 50% sannsynlighet.

Les mer om: