Fasit Mattenøtt TU 35

Ved Einar Madsen

Hvis alle de tre primtallene var odde, ville også summen bli odde. Minst et av primtallene må derfor være et partall. Siden 2 er det eneste primtall som er partall, må dette tallet være med, og siden 2 også er det minste primtall, må det også være det minste av de tre primtallene.

Les mer om: