Fasit Mattenøtt TU 33

Ved Einar Madsen

Anta at dette er mulig å få til. Da har hver elev vært involvert i et parti 15 ganger. Siden det er 45 elever, betyr det at det totalt har vært 45 x 15 = 675 ganger en elev har vært involvert i et sjakkparti.

Siden det er to elever pr. sjakkparti, får vi 675/2 partier. Dette går altså ikke opp, og det er altså ikke mulig å få til en slik løsning.

Svaret er dermed at det ikke er mulig å sette opp spillene slik at hver elev får spilt nøyaktig 15 partier hver etter første dag.

Les mer om: