MATTENØTTER

Fasit mattenøtt TU 33 - 2013

 

Einar Madsen
14. okt. 2013 - 10:01

Oppgaven: En flokk hunder og kyllinger består av 43 hoder og 120 ben. Hvor mange hunder var det i flokken?

Her går vi ut fra at alle dyrene har ett hode og at alle hundene har fire ben, mens kyllingene har to ben.

Løsning: La antall hunder være h og antall kyllinger være k. Antall ben skulle være 120, som gir oss ligningen 4h + 2k = 120.

Antall hoder gir oss ligningen h + k = 43. Setter inn k = 43 – h i første ligning og får 4h + 2(43 – h) = 120.

Dette gir oss at h = (120 – 86)/2 = 17. Det er dermed 17 hunder og 26 kyllinger i flokken.

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

Les mer om: