MATTENØTTER

Fasit Mattenøtt TU 28 - 2004

Einar Madsen
29. okt. 2004 - 10:24

Kaller lengden på lyset som brenner i 3,5 time for a, og det andre lysets lengde for b

Etter 2 timer har det ene lyset brent en lengde som er a*2/3,5 = a*4/7

Det andre har da brent en lengde på b*2/5.

De gjenstående lengdene er da henholdsvis a*3/7 og b*3/5.

Da disse skal være like, får vi forholdet mellom disse til å være: a/b = 7/5. Altså var det lyset med brenntid 3,5 time det lengste.

Les mer om: