Fasit Mattenøtt TU 27 - 2004

La t 1 = a 2 + b 2 der t 1, a og b er heltall og t 2 = c 2 + d 2 der t 2 , c og d er heltall

Da fås t 1 *t 2 = a 2c 2 + a 2d 2 + b 2c 2 + b 2d 2 og med et tilsvarende triks som i forrige oppgave, får vi: t 1 *t 2 = (ac + bd) 2 + (ad - bc) 2 og dermed er påstanden bevist.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå