Fasit Mattenøtt TU 26 - 2004

La t være et heltall av to heltallskvadrater a og b. Vi har da at t = a 2 + b 2 der a, b og t er heltall.

Da fås 2t = 2a 2 + 2b 2 = a 2 + 2ab + b 2 + a 2 -2ab + b 2 = (a + b) 2 + (a - b) 2 og dermed er påstanden bevist.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå