Fasit Mattenøtt TU 24 - 2004

Hvis det er N personer på møtet og alle håndhilser på alle, vil hver person håndhilse på N -1 ganger. Siden det er to personer involvert i hver håndtrykk, blir det totalt N(N -1)/2 håndtrykk.

I vårt tilfelle var det totalt 28 håndtrykk. Ligningen N(N -1)/2 = 28 har N = 8 som eneste positive løsning. Altså var det 8 personer på møtet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå