Fasit Mattenøtt TU 2/3 - 2003

Trekk AB og parallellen i høyde h over denne. På denne linjen ligger C.

Trekk en normal på AB i B, og merk av høyden 2h.

Trekk en sirkel gjennom dette punktet som tangerer parallellen til AB.

Trekk linjen fra A som tangerer sirkelbuen på oversiden av parallellen. Der denne skjærer parallellen, er punktet C.

Siden radius i sirkelen er h, er beviset åpenbart.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå