Farlig på fyllinga

Kaster du den gamle TV'n på fyllinga utgjøre den en miljøtrussel.Foto: Arkiv
Kaster du den gamle TV'n på fyllinga utgjøre den en miljøtrussel.Foto: Arkiv (Bilde: TU)
  • energi

- Brom i avfall som forbrennes reduserer mengden klorerte dioksiner - men øker mengden av de bromerte og klorbromerte variantene, sier professor Stellan Marklund ved universitetet i Umeå.

Dersom vi utelukkende analyserer på klorerte dioksiner, vil det i slike tilfeller se ut som om dioksinutslippene er blitt drastisk redusert. Men sannheten er altså at det er blitt dannet vesentlig mer dioksiner totalt sett - mest av de variantene som det vanligvis ikke måles på. Det samme gjelder ved analyser av slam, fett og blodprøver.

Branner oppstår ofte på fyllinger. Forbrenning av elektrisk utstyr sammen med husholdningsavfall, gir mange ganger så høy dioksindannelse som brenning av avfall alene. Avfallsforbrenning utenom trygge forbrenningsanlegg rundt om på kloden er en vesentlig kilde til verdens dioksinutslipp.

Årlig produseres rundt 500.000 tonn brom. Halvparten går til flammehemming og mye til medisiner og plantevernmidler.

Vet for lite

Christian Roistock i Bergfald og CO sier at like lite som vi visste om PCB og DDT for 30 år siden, like lite vet vi i dag om bromerte flammehemmere. Det er blant annet påvist store verdier i morsmelk i USA. Etter advarsler fra forskere mot at gravide spiste fisk fra Østersjøen, er innholdet av bromerte flammehemmere i morsmelken hos svenske kvinner redusert.

Flammehemmere forstyrrer balansen av kjønnshormoner og tyroksinnivået hos mennesker og kan gi alvorlige forstyrrelser av stoffskiftet.

Effektive - men farlige

Bromerte flammehemmere benyttes blant annet i barnetøy og andre tekstiler, stoff i biler samt i TV og mobiltelefoner. Erstatningsstoffer for bromerte flammehemmere fins, men er ikke tilstrekkelig undersøkt. De kan dermed i sin tid gi en ny miljøskandale.

Gjenvinning av produkter som inneholder bromerte flammehemmere, er problematisk. De fleste flammehemmerne brytes dessuten sakte ned og akkumuleres i naturen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå