ENERGI

Får utvidet utslippstillatelse

Nord-Norsk EnergiGjenvinning (NNEG) i Mo i Rana har fått utvidet utslippstillatelse til sluttbehandling av spesialavfall. I en klagebehandling denne uken, omgjorde Statens forurensningstilsyn (SFT) sitt utslippsvedtak fra 1998, som satte en stopper for NNEGs planer.

Dermed kan NNEG starte realiseringen av sitt planlagte anlegg for sluttbehandling av opptil 40 000 tonn avfall per år, med energigjenvinning.

Behandlingsanlegget skal bruke teknologi som ikke tidligere er testet i full skala. For å unngå overutslipp i oppstartsfasen, stiller SFT krav om at bedriften skal følge utslippene spesielt nøye i denne perioden.

SFTs argument i sitt avslag fra to år tilbake var at et anlegg for slikt spesialavfall allerede var under bygging i Brevik i Telemark, noe som kunne medføre stor overkapasitet dersom også NNEG realiserte sine planer. NNEG klaget til Miljøverndepartementet, og mente avgjørelsen var konkurransevridende til fordel for anlegget i Brevik.

Nå har altså NNEG fått gjennomslag. Miljøverndepartementet tilbakeviser frykten for at det vil oppstå en overkapasitet som vil ødeleggende for det norske spesialavfallssystemet. I tillegg viser nye helsemessige vurderinger fra Statens institutt for folkehelse at anlegget ikke vil bidra nevneverdig til forurensningsnivået i luften i Mo.

Rapporten fra Folkehelsa antyder at svevestøvbelastningen i Mo i Rana kan være større enn anbefalte grenseverdier. Støvbidraget fra bedriften blir imidlertid regnet som lite i forhold til andre kilder, og utslippet av dioksiner til luft vil være ubetydelig.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.