KRAFT

Får svi for manglende el-tilsyn

MINDRE EL-TILSYN: Svært mange boligbranner starter i det elektriske anlegget, men tilsynet har blitt dårligere de siste årene. Justisministeren vil lovfeste nettselskapers plikt til å føre tilsyn.
MINDRE EL-TILSYN: Svært mange boligbranner starter i det elektriske anlegget, men tilsynet har blitt dårligere de siste årene. Justisministeren vil lovfeste nettselskapers plikt til å føre tilsyn. Bilde: Colourbox.com

Det offentlige tilsynet med elektriske anlegg og installasjoner er dramatisk redusert de siste 15 årene.

På 90-tallet var det rundt 1300 årsverk som jobbet med tilsyn av elektriske anlegg. I 2005 var det bare 341 årsverk som utførte dette arbeidet, ifølge tall fra Justisdepartementet. Tallet er synkende

Mer overflatisk

Samtidig reduseres naturlig nok antall tilsyn med elektriske anlegg. Men ikke så mye som man skulle trodd. Fra 1996 til 2005 gikk antall gjennomførte tilsyn ned fra 112.000 til 100.000.

- Det betyr at det er blitt færre tilsyn og dårligere kvalitet på det tilsynet som utføres i boliger og andre typer elektriske anlegg. Vi ønsker å endre denne negative trenden, sier seniorrådgiver Arild Holmsen i Justisdepartementet.

Mulkt

Regjeringen innskjerper derfor nettselskapenes plikter med en lovendring.

For første gang skal myndighetene kunne gi tvangsmulkt og overtredelsesgebyr dersom nettselskap ikke sørger for skikkelig tilsyn med de elektriske anleggene og installasjonene de har ansvar for.

Det er foreløpig ikke klart hvordan mulkten vil bli beregnet, men det kan etter det TU.no erfarer være snakk om millionbeløp.

20 års mellomrom

- Brann med elektrisk årsak har vært dominerende på brannstatistikken over lang tid. Når vi samtidig vet at det ofte går 20 år mellom tilsyn av elektriske anlegg i boliger, så sier det seg selv at vi hilser etthvert tiltak som kan bedre denne situasjonen velkommen. Tilsynene bør skje hyppigere, sier informasjonssjef Sturle Hagen i Norsk brannvernforening.

El-svikt

Rundt halvparten av alle branntilløp her i landet har elektrisk årsak.

Rundt 20 prosent av brannene skyldes feil i det elektriske anlegget, mens 20 prosent skyldes feil bruk av elektrisk utstyr.

I tillegg er det svært mange branner man ikke kjenner årsaken til, men som man antar har oppstått i det elektriske anlegget.

Hjemmemekking

Nettselskapene har plikt til å føre tilsyn med elektriske anlegg og installasjoner, og dette gjør de gjennom Det Lokale Eltilsyn (DLE), enten ved egne ansatte eller innleide eksterne sakkyndige.

En kartlegging som tidligere Produkt og elektrisitetstilsynet (PE) utførte i 2001 viste at 40 prosent av privatpersoner gjør arbeider i det elektriske anlegget uten å være kvalifisert eller ha tillatelse for å utføre arbeidet.

Nye krav

Den nye loven vil få forskrifter som vil sette krav til hvem som utfører tilsyn med de elektriske anleggene.

- Tilsynet med elsikkerhet er viktig for å sikre liv, helse og materielle verdier. Gjennom lovforslaget ønsker regjeringen å bidra til en styrking av tilsynsarbeidet på lokalt nivå, sier justisminister Knut Storberget.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.