IT

Får rett til å oppheve kontrakter

Fra 2009 får Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) rett til å erklære kontrakter for ugyldige dersom det konstateres ulovlige direktekjøp eller hvis reglene om klagefrist etter kontraktstildeling ikke overholdes.

Det skjer, til tross for at nettopp den muligheten ble forkastet etter diskusjon da klagenemda ble opprettet.

–Vi diskuterte det og bestemte å ikke innføre den formen for sanksjoner, sier advokat Bjørg Ven, som leder KOFA.

Ulovlig direktekjøp

Nå gir imidlertid et nytt håndhevingsdirektiv fra EU KOFA klare føringer. Innen utgangen av 2009 må Norge implementere EUs nye bestemmelser i vår nasjonale lovgivining. Det innebærer strenge sanksjonsmuligheter for nasjonale domstoler eller klagenemnder.

–Vi har ikke noe valg når det gjelder EU-direktiv. Dette må Norge ta, sier seniorrådgiver Rangvald Berggrav i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) til Teknisk Ukeblad.

Nytt maktmidel

Hvis oppdragsgiver ikke respekterer reglene om at det skal gå minst 10 dager fra en oppdragsgiver har vedtatt kontrakttildeling til kontrakten undertegnes, kan KOFA fra 2009 sette til side kontrakten som er inngått og erklære den ulovlig. I dag kan nemda ikke annet gjøre enn å erklære brudd på regelverket. Videre blir kampen mot ulovlig direktekjøp kraftig skjerpet med det nye EU-direktivet.

–Ulovlig direktekjøp er den mest alvorlige trusselen mot reglene for offentlige anskaffelser, skriver EU-kommisjonen i en pressemelding.

Derfor skal KOFA få anledning til å erklære kontrakten ugyldig ved ulovlig direktekjøp. I dag kan klagenemnda ilegge gebyr for samme overtredelse.

Benyttet allerede

–Muligheten for å ilegge overtredelsesgebyr fikk vi fra 1. januar i år og den har vi brukt. Etter min mening har vi ikke bruk for flere sanksjoner, men jeg må studere EUs nye regler før jeg gir noen flere kommentarer til dette, sier KOFA-leder Bjørg Ven.

Men EU-kommisjonen er klar:

–En forutsetning for gyldig kjøp er åpenhet og kunngjøring, står det i pressemeldingen.

Nye anbud

Ifølge statens anbudsbase Doffin, tvinger de nye reglene oppdragsgiverne til å utføre anbudsprosessene på nytt dersom det blir påvist ulovlig direktekjøp.

Det kan dermed bli en kostbar affære å ikke følge reglene.

Oppdragsgiveren gis rett til å påberope seg spesielle årsaker til direktekjøp, men kan likevel bli straffet med andre sanksjoner, som for eksempel gebyrer eller avkorting av kontraktsperioden.

Det nye direktivet vil om kort tid bli publisert i EUs lysningsblad Official Journal. Når saken deretter behandles i EØS-komiteen har Norge 24 måneder på seg til å omsette reglene i vår nasjonale lovgivning.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.