Får ikke ladestøtte til noen av Norges mest energikrevende hurtigbåter

Vestland vil ha hurtigbåter med 100 tonns batteripakker, men får ikke støtte til ladetårn.

Får ikke ladestøtte til noen av Norges mest energikrevende hurtigbåter
Hurtigbåtene i får ikke støtte til ladeinfrastruktur. Her fra Strandkaiterminalen i Bergen. Foto: Vestland fylkeskommune

Hurtigbåter er blant de mest forurensende transportmidlene per passasjerkilometer. I Vestland har de lenge jobbet med å få hurtigbåtene over på nullutslippsteknologi. De fire hurtigbåtene som trafikkerer strekningen Bergen-Nordfjord-Flåm/Sogn (Rutepakke 1), skulle i utgangspunktet fase inn nullutslippsteknologi fra neste år, men kontrakten ble utsatt til 2024.