Faktisk.no: Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vannkraftverk?

Faktisk.no: Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vannkraftverk?
Anslagene for hvor mye strøm Norge kan produsere ved å oppgradere og utvide eksisterende vannkraftverk, varierer. Dette er Solbergfoss kraftverk i Askim. Illustrasjonsfoto: Halvard Alvik/NTB