Fakta om statsbudsjettet 2013

Slik er prosessen.

Fakta om statsbudsjettet 2013
Finansminister Sigbjørn Johnsen får en travel dag. Bilde: SCANPIX
  • Forslag til statsbudsjett for 2013 legges fram mandag klokka 10.
  • Etter at budsjettet er lagt fram, starter arbeidet med blant annet behandling i fagkomiteene, høringer, produksjon av innstillinger og debatter i Stortinget.
  • Komiteene starter sitt arbeid med budsjettet så snart forslaget er lagt fram. De innleder arbeidet med å sende spørsmål til departementene om budsjettet innenfor sine områder, og inviterer til åpne høringer.
  • Stortinget vedtar budsjettet i desember.
  • Med utgangspunkt i regjeringens forslag, utarbeider partigruppene i opposisjon egne alternative budsjetter.
  • Det skjer normalt flere endringer i statsbudsjettet. De mest omfattende endringene skjer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som kommer i løpet av våren.
  • I statsbudsjettet for 2012 var statens totale inntekter anslått til 1.268,3 milliarder kroner. Samtidig ble budsjettets utgifter anslått til å vokse med 26,5 milliarder kroner (+3,1 prosent).
  • Bruken av oljeinntekter var i fjorårets statsbudsjett beregnet til 116,2 milliarder kroner. Det var 6 milliarder kroner mindre enn i 2011.
  • Regjeringen har som mål å følge handlingsregelen. Den går ut på å holde igjen på pengebruken når økonomien går godt, slik at staten kan bruke mer penger i dårligere tider.