ARBEIDSLIV

Færre vil bli ingeniør

6,5 prosent færre søkere har ingeniør- og sivilingeniørutdanning som sitt førstevalg i år enn i fjor. Det går frem av rykende ferske tall fra Samordna opptak.

For sivilingeniørutdanningen sin del, dreier det seg om en tilbakegang til 1999-nivå, etter en oppgang i fjor. For ingeniørutdanningen derimot, synes nedgangen å være fortsettelsen av en trend.

Bildet er imidlertid mer nyansert: Enkelte utdanningssteder og linjer har fortsatt en lang rekke søkere pr. studieplass, mens andre ser ut til å måtte slite også i år med å fylle studieplassene.

Petroleumsfag i vinden igjen

Petroleumsnæringens offensiv for å vinne tilbake ungdommens tillit synes å ha båret frukter. Petroleumsfagene har over dobbelt så mange søkere både ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og ved Høgskolen i Stavanger, etter å ha ligget på bunnivå de siste par årene.

Maritim verst

Ifølge oversikten er brorparten av studiene som søkerne i år vender ryggen til tradisjonelt naturvitenskapelig orientert. Ved siden av (sivil)ingeniørutdanningene, rammer nedgangen farmasi-, odontologi- og medisinutdanningene.

Aller verst er søkersvikten til maritim utdanning, med over 20 prosent færre søkere i år enn i fjor.

Nedgangen kommer på tross av en økning i antall søkere til universitet og høyskoler, fra 75.235 søkere i fjor til 76 654, ifølge Samordna Opptak.

Flere vil bli bioingeniører

Flere vil derimot bli bioingeniør – 5,2 prosent flere enn i fjor. Også realfagsstudiene ved universitetene er mer populære blant årets søkere, med en oppgang på 4,5 prosent fra i fjor. Drømmen om å utløse det mye omtalte potensialet innen havbruk har kanskje medvirket til at 3,7 prosent flere vil bli fiskerikandidat.

Størst grunn til jubel har imidlertid arkitektleire: Arkitektutdanningen er i skuddet, og hele 25 prosent flere oppgir arkitektutdanning som sitt førstevalg i år sammenlignet med i fjor.

Les mer om: