ARBEIDSLIV

Færre vil bli ingeniør

3975 vil bli ingeniør og 3579 vil bli sivilingeniør. Nedgangen bringer antall søkere til sivilingeniørutdanningen tilbake til 1999-nivå, etter en oppgang i fjor. Nedgangen for ingeniørutdanningen fortsetter den negative trenden de siste årene.

Ifølge oversikten er brorparten av studiene som søkerne i år vender ryggen til, tradisjonelt naturvitenskapelig orientert. Ved siden av (sivil)ingeniørutdanningene, rammer nedgangen farmasi-, odontologi- og medisinutdanningene.

Nedgangen kommer på tross av en økning i antall søkere til universitet og høyskoler, fra 75.235 søkere i fjor til 76 654.

Maritim nedgang

Søkersvikten rammer maritime utdanninger hardt, med til sammen over 20 prosent færre søkere i år enn i fjor. Ved Høgskolen i Vestfold kan studieleder Oddvar Kristiansen notere at kun 51 søkere har en av høgskolens 120 studieplasser innen maritim utdanning som sitt førstevalg. Det er 28 prosent færre enn i fjor.

– Vi har nok ikke vært flinke nok til å markedsføre studentenes arbeidsmuligheter i det maritime clusteret som helhet, vedgår Kristiansen.

Studielederen peker videre på de negative signaler som rederinæringen har sendt ut de siste årene når det gjelder bruk av norske offiserer, og usikre politiske rammebetingelser for norsk skipsfart.

– Norge har som ledende shippingnasjon behov for maritim kompetanse til sjøs, offshore og ikke minst på land, knyttet til rederivirksomhet, utstyrsindustri havnevirksomhet, sertifisering-, skipsmeglings- eller forsikringsvirksomhet.

Kristiansen setter sin lit til at forkurs over sommeren også i år skal rekruttere studenter til maritim utdanning. I fjor valgte 43 studenter fra sommerkurset å begynne på maritim utdanning.

Særlig studieretningen for marinteknisk drift har slitt med å fylle studieplassene de siste årene. Bransjeforeningen i Teknologibedriftenes Landsforening er bekymret over at studentene svikter de maritime- og de marintekniske fagene: – Denne bransjen står overfor fremtidige utfordringer som krever økt innsats av folk med høyere utdanning, sier bransjesjef Gustav Henriksen i TBL Skipsutstyr.

Akvakultur og olje opp

Havbruk og andre marine studier har i år et betydelig oppsving ved flere læresteder. Ved Høgskolen i Ålesund kan studieleder Martin Blom glede seg over mer enn 600 prosent søkeroppgang til studiet innen marin biologi og foredling som aldri før. – Økt bruk av havet, er en trend i tiden. Ved Høgskolen i Ålesund har vi dessuten utviklet et nytt akvakulturlaboratorium, som vi ser frem til å ta i bruk til høsten, sier studielederen.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi taper søkere ved en rekke læresteder, for eksempel ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). De har fått 16 prosent færre søkere i år enn i fjor. Men studiet holder likevel fortsatt en sterk posisjon med mange kvalifiserte søkere.

Petroleumsfagene kan glede seg over dobbelt så mange søkere både ved NTNU og ved Høgskolen i Stavanger, etter å ha ligget på bunnivå de siste par årene. Oppgangen henger trolig sammen med oljebransjens landsomfattende rekrutteringskampanje, som har vært rettet mot videregående skoler.

25 prosent flere oppgir arkitektutdanning som sitt førstevalg i år enn i fjor.

5,2 prosent flere vil bli bioingeniør. Også realfagsstudiene ved universitetene er mer populære blant årets søkere, med en oppgang på 4,5 prosent fra i fjor.

Les mer om: