ARBEIDSLIV

Færre sivilingeniører

Hild Lamvik
11. des. 2001 - 09:55

I 1986/87 utgjorde andelen som hadde fullført en utdanning innen naturvitenskapelige fag, håndverksfag eller tekniske fag, 30 prosent av uteksaminerte universitets- og høgskolekandidater. I 1998/99 var samme andelen 19 prosent.

Mens oppslutningen om de fleste andre fagfelt stort sett har økt eller holdt seg stabil i perioden, har interessen for naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag falt med nærmere 12 prosent. Også samferdsels- og sikkerhetsfag har hatt en nedgang på 1,4 prosent.

Økonomiske og administrative fag har hatt den største økningen. Innen dette fagområdet har andelen vokst fra 12 prosent til 16 prosent i perioden. De aller mest populære fagområdene nå er imidlertid helse-, sosial- og idrettsfagene, med en andel på 24,1 prosent i skoleåret 1998/99.

Utdanningsstatistikke fra SSB slår samtidig sprekker i mytene om at det utdannes altfor få lærere. Rekrutteringssvikten kan neppe skyldes at det utdannes for få kandidater. Problemet kan snarere være at de med en slik type utdannelse finner seg andre typer jobber, foreslår SSB.