Færre i industrien

I løpet av de seks siste årene er nedgangen i antall industrisysselsatte 50.000 personer. Men i følge SSB har antall ansatte nå stabilisert seg.

(lh)