ENERGI

Få ville bli renere

2000 medlemsbedrifter i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Telemark, Aust- og Vest-Agder fikk invitasjon til et seminar om renere produksjon i høst, men interessen for å delta var så liten at arrangementet måtte avlyses. Holger Gramstad i NHO Aust-Agder er skuffet over responsen.

Seminaret skulle introdusere en norskutviklet modell av et internasjonalt program som er sterkt anbefalt av OECD. Sivilingeniør Olav S. Nedenes står bak tilbudet i samarbeid med NHO og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND). Nedenes har som medlem av World Cleaner Production i mange år arbeidet på internasjonalt nivå med å hjelpe bedrifter til å gjennomføre renere produksjon.

Hensikten med seminaret er å fokusere konkret på en produksjonslinje i den enkelte bedriften for på grunnlag av energi- og materialbalanser. I tillegg til reduserte utslipp, avfall, forbedret internmiljø og redusert energiforbruk skal bedriftene oppnå betydelige økonomiske innsparinger.

Nedenes er redd for at endel bedriftsledere i Norge er tilfreds når bedriften overholder kravene fra Statens forurensningstilsyn (SFT) og ikke ser fordelene ved å jobbe videre med å forbedre produksjonen. – Nye EU-direktiver gir nye miljøkrav. Dette er mange bedriftsledere ikke klar over, sier han.

Foran neste seminar vil markedsføringen bli intensivert. Nedenes regner med at programdeltakerne vil stå i kø når bedriftene får øynene opp for hva de har å hente, slik det har skjedd i andre land.

Les mer om: