Få NITO-ledige

Medio mai var det bare 564 arbeidsledige NITO-ingeniører.

I tillegg var 72 permittert og 30 gikk på ventelønn.

Antall ledige NITO-medlemmer stiger.

Men til i dag er det en liten andel av organisasjonens nærmere 40.000 yrkesaktive medlemmer som er arbeidsledige.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå