Få med industrierfaring

Løvebakken har liten teknologisk ekspertise etter valget i 2001. Få av de nye stortingsrepresentantene har lang erfaring bak seg fra industrien eller primærnæringene. De har imidlertid en lang liste over offentlige verv og politisk aktivitet å vise til.

Fordelen er at mange yrker er representert: Tannleger, leger, teologer, journalister, jurister, sykepleiere, snekkere og mange fra handel- og kontor. Her finnes både siviløkonomer og jurister, en tekniker, en cand.real, en cand. scient og en ingeniør – men ingen sivilingeniører.

Lærerne er i klart flertall på tinget. Relativt store yrkesgrupper som fiskere, bønder, offiserer og sekretærer er dårlig representert. Det ser ikke ut til å være mer enn én elektriker, én jordmor, én typograf og én sosionom – men en hel rekke med cand. mag. grad.

Opplysningene er hentet fra Stortingets og de politiske partienes hjemmesider.

Les mer om: