NETTARKIV

Få inntekter av patentene

Intellektuell eiendom

Ved patentering fremmes den tekniske utvikling ved at det gis en tidsbegrenset enerett til kommersiell utnyttelse. I tillegg til egen utnyttelse av patenter, kan bedrifter få betydelige inntekter gjennom lisensiering. Patent- og lisensstrategi bør være integrert i bedriftens forretningsplan.

Et nytt produkt utvikles som regel med tanke på å oppnå en fordel i forhold til konkurrenter. Patentlitteraturen representerer verdens mest strukturerte informasjonskilde for tekniske løsninger. Denne informasjonen bør fremskaffes i en tidlig FoU-fase slik at kostbare rettssaker unngås og/eller at betydelige FoU-midler går til spille.

Patentmyndighetene i de ulike land, samt frittstående patentkontor, kan utføre undersøkelser i patentlitteraturen. Dette kan for eksempel gjøres for å sjekke hva som finnes av patenter innen et bestemt område.

Viktig lovendring

En endring i lov om arbeidstakeroppfinnelser innebærer at spørsmål om rettigheter til ny teknologi må komme på dagsordenen også i våre høyere utdanningsinstitusjoner. Patenter kan bli en viktig inntektskilde for disse utdanningsmiljøene, om de velger å utnytte mulighetene. Endringer i universitetsloven pålegger universitetene ansvar for at forskningsresultater kommer næringslivet til gode. Dette kan skje blant annet ved lisensiering.

EU har tatt mål av seg til å bli verdens mest konkurransedyktige økonomi innen år 2010, men hva med Norge? Når har vi tenkt å komme ut av Tornerosesøvnen og skjønne at vi må disponere rettigheter til teknologi før vi kan etablere konkurransedyktige teknologi-arbeidsplasser? Vi har både verktøyet og mulighetene!

På tu.no/fagartikler kan du lese en mer detaljert artikkel om emnet.

Intellektuell eiendom

:Industrielle rettigheter som patent-, varemerke- og designbeskyttelse, er verktøy for økt konkurransekraft og verdiskaping. I en artikkelserie i TU på papir og nett får du råd om hvordan du kan dra nytte av disse rettighetene. Artiklene er et samarbeid mellom Patentstyret, Onsagers, Zacco Norway, Ericsson og miljøet ved NTNU/Trondheim.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.