ARKIVNYHETER

Evatic Mobile på Android

Ragnar Brekke
3. jan. 2011 - 19:59


Den norske programvarebedriften Evatic lanserer sitt system for servicehåndtering, Evatic Mobile, versjon 3.4 på Android. Applikasjonen lar brukeren motta og rapportere oppdrag, samt registrere varer og tid med kun få tastetrykk. Brukerne har til enhver tid alle relevante detaljer om kunder, varelager og oppdrag tilgjengelig. De er heller ikke avhengige av å være i et område med mobil dekning, da applikasjonen vil sende/motta data automatisk så snart dekning kan opprettes. Ifølge Evatic vil programmet lette arbeidshverdagen for serviceteknikere som er på farten hele dagen. Hurtige kunde- og varesøk, rask synkronisering og enkel navigasjon via Google Maps er noe av det en servicetekniker som benytter programmet kan oppnå. Tilsvarende løsning kommer på iPhone og Blackberry innen utgangen av april 2011.

Les mer om: