Evaluering av byggereglene

  • nyheter_bygg

Evalueringsarbeidet ble igangsatt i 2000 og skal avsluttes i 2004. Etter at Teknisk Ukeblad tok opp saken i fjor, har vi fått mange meninger og synspunkter. Gjennom evalueringen av loven skal reformens virkninger belyses, begrunnes og dokumenteres. I 2001 er evaluering på følgende områder igangsatt:

* Bedre kontroll av byggevirksomheten

* Endrede roller i bygge- og eiendomsnæringen

* Tid og ressursbruk i plan- og byggesaksbehandlingen

* Kvalitet og tilgjengelighet for funksjonshemmede ved endret plan- og bygningslov

* Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer

* Forvaltningsmyndighetenes og foretakenes endrede praksis når det gjelder fokus på estetisk utforming

I tillegg vil ytterligere evalueringsprosjekter startes opp i løpet av første kvartal 2002.

Evalueringsarbeidet har en styringsingsgruppe bestående av representanter fra byggebransjen, statlige myndigheter og kommunesektoren. I tillegg er det oppnevnt en forskergruppe sammensatt av forskere fra SINTEF, Norges byggstandardiseringsråd og Byggforsk, som skal gi styringsgruppen råd når det gjelder forskningsmessige vurderinger.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå