NYHETER_BYGG

Evaluering av byggereglene

Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
14. des. 2001 - 12:45

Evalueringsarbeidet ble igangsatt i 2000 og skal avsluttes i 2004. Etter at Teknisk Ukeblad tok opp saken i fjor, har vi fått mange meninger og synspunkter. Gjennom evalueringen av loven skal reformens virkninger belyses, begrunnes og dokumenteres. I 2001 er evaluering på følgende områder igangsatt:

* Bedre kontroll av byggevirksomheten
* Endrede roller i bygge- og eiendomsnæringen
* Tid og ressursbruk i plan- og byggesaksbehandlingen
* Kvalitet og tilgjengelighet for funksjonshemmede ved endret plan- og bygningslov
* Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer
* Forvaltningsmyndighetenes og foretakenes endrede praksis når det gjelder fokus på estetisk utforming

I tillegg vil ytterligere evalueringsprosjekter startes opp i løpet av første kvartal 2002.

Evalueringsarbeidet har en styringsingsgruppe bestående av representanter fra byggebransjen, statlige myndigheter og kommunesektoren. I tillegg er det oppnevnt en forskergruppe sammensatt av forskere fra SINTEF, Norges byggstandardiseringsråd og Byggforsk, som skal gi styringsgruppen råd når det gjelder forskningsmessige vurderinger.