SAMFUNN

Evaluerer matte og IKT

Norges forskningsråd skal i 2001–2002 evaluere grunnforskningen i IKT og matematikk ved universitet og høyskoler. Målet er å styrke grunnlaget for forskningspolitiske råd til regjering og departement og forskningsstrategiske beslutninger i egen leir. (hl)

Les mer om: