ARKIVNYHETER

Euroskilt og Ørsta-gruppen fusjonerer

Kjell Herskedal
16. nov. 2006 - 14:39

Konsernsjefene Jon Erik Engeset i Ørsta-gruppen og Erling Tvete i Euroskilt mener begge at det nye selskapet kan oppnå en ledende posisjon i Europa innenfor trafikksystemer. Det nye selskapet, foreløpig med navnet Euroskilt Ørsta, har en slik utvikling som uttalt mål. Det sammenslåtte selskapet vil ventelig få en omsetning i år på 1,3 milliarder kroner og et driftsresultat før avskrivinger på 130 millioner kroner. Selskapet tar sikte på børsnotering fra 2008.

Det nye selskapets hovedkontor vil bli lagt til Ørsta, og Jon Erik Engeset blir konsernsjef med en bredt sammensatt ledergruppe. Erling Tvete blir styreleder.

Dagens hovedeier i Euroskilt, Reiten & Co., vil kjøpe seg opp gjennom en rettet emisjon. Reiten & Co vil kontrollere over 50 prosent av aksjene etter emisjonen. Partner i Reiten & Co, Christian Melby, mener det sammenslåtte selskapet er i stand til å vokse mye, også gjennom nye oppkjøp. Fusjonen medfører ikke nedleggelser, nedbemanning eller annen vesentlig restrukturering.

Fusjonen er betinget av endelig beslutning i selskapenes generalforsamlinger, samt Konkurransetilsynets godkjenning. Fusjonen vil etter planen bli gjennomført i løpet av 1. kvartal 2007.

Les mer om: