METALL I  BILER

Europas kasserte biler kan bli en gullgruve

Årlig mister vi masse gull og andre verdifulle metaller fordi vi ikke utnytter teknologi som kan hente ut ressursene. Løsningen er urban gruvedrift.

Resirkuleres: Vi resirkulerer biler i Europa, men ikke godt nok. Masse verdifulle metaller forsvinner i prosessen.
Resirkuleres: Vi resirkulerer biler i Europa, men ikke godt nok. Masse verdifulle metaller forsvinner i prosessen. (Foto: EMPA)
EKSTRA

Årlig mister vi masse gull og andre verdifulle metaller fordi vi ikke utnytter teknologi som kan hente ut ressursene. Løsningen er urban gruvedrift.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 199,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Vi trenger ikke alltid grave i jorda for å finne verdier. Det er stort potensial for å drive en mer finmasket resirkulering av avfallet vi produserer. Bare i bilene som hvert år kastes i Europa går det tapt masse verdifulle metaller som kobolt, litium, sjeldne jordarter og 20 tonn gull.

Det meste er metaller Europa er avhengig av å importere for å drive fram overgangen til et grønnere samfunn.

Opprettet database

Et omfattende europeisk forskingsprosjekt, ProSUM finansiert av Horizon 2010, har kartlagt alle ressursene vi har tatt i bruk årlig, og hvor mye som generes som avfall. Eller Urban Mine Platform som det kalles her.

Prosjektet som har dokumentert alle ressursene i en enorm database har også sett på hvordan alle de nye og utgåtte produktene er sammensatt og hva de inneholder av materialer. Det dreier seg om basismaterialer som plast, jern og aluminium, men også mer verdifulle elementer som neodymium, gull og platina.

Sluttrapporten kan lastes ned her.

Det er ikke bare biler vi kaster. Vi kvitter oss årlig med enorme mengder mobiltelefoner og annet elektronisk avfall, batterier og mange andre grupper av produkter som inneholder verdifull elementer.

Prosjektet har også sett på de ulike avfallsstrømmene og hvordan vi resirkulerer i dag.

Oversikt: EU-prosjektet ProSUM har avdekket hva vi bruker av viktige elementer til produksjon, hva som er i bruk og hva vi klarer å gjenvinne av viktige elementer. Foto: ProSUM

Hver av innbyggerne i Europa, hvor Norge er inkludert, eier i snitt 44 elektronikkprodukter og en halv bil. I disse og andre dingser er det 40 batterier.

Forsker ved Chalmers i Göteborg, Maria Ljunggren Söderman, presenterte nylig resultatene av det omfattende kartleggingsprosjektet på et ekspertmøte i IEA.

– Alle disse elementene som finnes i ting vi kaster trenger vi for å bygge fremtidens samfunn med elektriske biler, solceller, LED-belysning, vindkraft og annen grønn teknologi. En eventuell forsyningsrisiko er et strategisk og økonomisk problem for EU. Dessuten er det endelige ressurser som må brukes på en bærekraftig måte, sier hun.

Batteribruk: Prosjektet har sett på bruken av litiumionebatterier. Det er bare tre år siden det var større mengder i bærbare PC-er. Nå er det bilene som dominerer og de øker voldsomt. Foto: ProSUM

Ljunggren Söderman har vært ansvarlig for å se på dataene som finnes for de 260 millioner lette kjøretøyer som finnes i Europa. Hun peker på at dette er dette er en enorm mengde materialer, og at jo nyere modellene er, jo mer øker andelen av viktige og kostbare metaller.

– Dette er et resultat av at stadig mer avanserte biler har et økende innhold av elektronikk, katalysatorelementer og lettmetaller. Ser vi på det kanskje viktigste metallet i såkalte sjeldne jordartene, neodumium, vil det i 20202 være nesten 18 000 tonn av dette i den aktive bilflåten. Det er ni ganger mer enn i 2000, sier hun.

Mye gull

Gull er mer enn smykker. Arbeidet med databasen har overasket forskerne med mengdene som finnes i kjøretøyene. I 2015 var det 400 tonn i Europas bilpark. I de kjøretøyene så går ut av bilparken er det rundt 20 tonn årlig og selv om mye av bilene blir gjenvunnet blir ikke gullet tatt vare på. Bare gullet er et tap på rundt 6,5 milliarder kroner og det representerer en ressurs som er svært vanskelig å hente tilbake igjen.

– Det er omtrent like mye gull i bilene vi nå utrangerer som det er i mengden i elektrisk og elektronisk skrap vi kvitter oss med årlig. Dette er en økning som ikke kan ignoreres. EU krever at vi gjenvinner edle metaller fra elektrisk og elektronisk skrap, men det er ikke slike krav til bilene, sier Ljunggren Söderman.

Hun mener bilprodusenter og resirkulerings- og materialindustrie må samarbeide for å sikre at noe skjer. Gull kan være enkelt, men vi bør også sørge for at gjenvinningsteknologien klarer å hente ut andre verdifulle og knappe elementer fra bilene. Nå håper hun at resultatene fra forskningsprosjektet kan stimulere til handling.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå