T2

Euroen kan klø

Leif Haaland
7. des. 2001 - 10:08

Dette vil berøre nesten alle mennesker, men særlig vil ansatte i banker, posthus og butikker være i faresonen. Paradoksalt nok la en svensk forsker, Carola Lindén, frem dette problemet i et fagtidsskrift for flere måneder siden - uten at EU har maktet å få til noen endring av metallsammensetningen.

Les mer om: