ARKIVNYHETER

Eureka-priser til miljøprosjekter

Hild Lamvik
10. juli 2002 - 11:03

Thessaloniki, Hellas: Årets Lillehammer-pris gikk til et tysk-sveitsisk Eureka-prosjekt som jobber for å fremme gjenbruk av komponenter i elektronikkindustrien. Elektroniske produkters levetid er lenger enn deres faktiske brukstid, noe som genererer store avfallsproblemer. I samarbeid med store industriaktører som Siemens og Alcatel har tysk-sveitsiske forskere gjennomført omfattende livssyklus-analyser, for å kartlegge mulighetene for gjenbruk av elektroniske komponenter i nye produkter.

Urs SennhauserFrank Bakker