EU vil ha enklere regler for ombruk: Norsk byggenæring har spilt inn ideer

EU reviderer byggevareforordningen og har invitert til høring. Byggevareindustriens forening, Statsbygg, Grønn Byggallianse og Sintef  har sendt innspill fra Norge.

EU vil ha enklere regler for ombruk: Norsk byggenæring har spilt inn ideer
Skanska har sammen med Omsorgsbygg og Contiga, i tillegg til flere andre partnere, hatt et pilotprosjekt om ombruk av betonghulldekker. Nå forbereder EU oppdatert regelverk som skal lette ombruk av gamle komponenter. Foto: Eirik Helland Urke

Første juledag, 25. desember, var det frist for å levere innspill og høringsuttalelser til EU om revidert byggevareforordning. Den oppdaterte forordningen skal bli enklere, bidra til økt standardisering, og ikke minst skal den gjøre ombruk av gamle byggematerialer lettere.