ARKIVNYHETER

EU kan stoppe norsk eksport

TRENGER KUNNSKAP: - Politikere og folk trenger kunnskap om eksportfinansiering slik at vi unngår den situasjonan vi nå er kommet i, sier Knut Sunde i Norsk Industri.
TRENGER KUNNSKAP: - Politikere og folk trenger kunnskap om eksportfinansiering slik at vi unngår den situasjonan vi nå er kommet i, sier Knut Sunde i Norsk Industri.Bilde: Tore Stensvold
Anders J. Steensen
22. sep. 2011 - 08:02

Eksportfinans

I mer enn 45 år har Eksportfinans tilbudt langsiktig, konkurransedyktig finansiering for å bidra til å realisere utviklingsprosjekter innenfor eksportsektoren.

Eksportfinans eies av banker som opererer i Norge, samt den norske stat. Konsernet ble etablert i 1962,

Eksportfinansiering tilbys utenlandske kjøpere for at de skal velge å kjøpe norske varer og tjenester. Det gis også lån til norske kjøpere med utpreget internasjonalvirksomhet (eksempelvis rederi med valutainntjening).

I kjølvannet av finanskrisen har EU innført et dierktiv som begrenser risiko ved finansiering av prosjekter. Dette direktivet er uten unntak tatt inn som forskrift i Norge. Virkningen er at den begrenser umiddelbart mulighetene for eksportfinansiering for større prosjekter fra Norsk Idustri.

– Her har regjeringen sovet i timen. Mens alle EU land har fått untak fra direktivet når det gjelder eksportfinansiering, så gjelder det ikke for Norge. Det frykter vi kan ha store konsekvenser for særlig eksportindustrien knyttet til olje og gass og skip, sier Knut Sunde.Skaper problemer

I klartekst betyr det at Eksportfinans i den nye forskriften er rammet av et direktiv for banker. Kredittrammene for en enkelt kunde blir begrenset i 1,3 milliarder kroner, mot dagens ca. 7 milliarder kroner. – Det vil bety store problemer for finansieringen av større prosjekter særlig inne skip og olje og gass. Dersom norske bedrifter ikke er i stand til å kunne tilby finasiering ved salg til for eksempel Gazprom elle Petrobras, så kommer de ikke på listen over aktuelle tilbydere. For leverandørindustrien i olje og gass og skipsbyggingsindistrien og rederiene er derfor av av vital betydling av Eksportfinans får fortsette virksomheten som før.

– Et av de stiore problemene er at vi føler at norske politikere i liten grad forstår viktigheten av eksportfinansiering. Mange de kontraktene norske bedrifter har inngått i Brasil, Angola og Russland har vært helt avhengig av Eksporfinans. Dersom ikke dette bringes i orden, vi bedriftene måtte søke finansiering gjennom vanlige banker som DnBNOR. Det betyr høyere renter og mer usikre lån og lånebetingelser. Noe som igjen vil gå ut over kundens valg av leverandører til sine prosjekter, sier Sunde.Ønsker unntak

Tidligere regler og rammer gjelder fram til 31.12.2011. Deretter trer den nye forskriften i kraft med full tyngde, – Vi har hatt et møte med finansminister SIgbjørn Johnsen og nærings- og handelsminsister Trond Giske for å få lagt fram vår sak og for å få i gang en prosess med henblikk på å få unntakk for Eksportfinans. Det er overmåte viktig at dette kommer i orden snarest mulig, senest ved årsskifte, sier Knut Sunde i Norsk Industri.Rammer supply

Leder av Rederiforbundet, Sturla Henriksen, frykter at de nye begrensningene vil ramme supplyrederne og offshoreindustrien. I inneværende år eksporterer Norge for nær 120 milliarder kroner til offshoreindustrien. Gjennom den styrkingen av Eksportfinans og Giek som regjeringen gjennomførte som mottiltak i forbindelse med finanskrisen, har Norge klart å holde den store arbeidsløsheten vi ser i Europa på en armlengdes avstand, og dermed sørget for at virkningen av finanskrisen her på berget kun er lav rente. Nå kan dette bilde endre seg drastisk på grunn av direktivet som allerede er tatt inn i norsk lovgivning.

– Det blir svært alvorlige konsekvenser hvis dette blir stående. Det å ha en god finansiering er du helt avhengig av når du skal inn på kontrakter i utlandet. Hvis Eksportfinans’ låneportefølje blir redusert, så vil en tredjedel komme i brudd, sier de selv. Halvparten av Eksportfinans' samlede portefølje er knyttet til skip. Så dette er svært alvorlig, sier Sturla Henriksen til DN.no.Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.