BYGG

EU kan hindre strengere byggekrav

KAN OMRÅDET: - Magnhild har lang erfaring og kan kommunesektoren, sa Jens Stoltenberg da Magnhild Meltveit Kleppa ble utnevnt til ny kommunal- og regionalminister.
KAN OMRÅDET: - Magnhild har lang erfaring og kan kommunesektoren, sa Jens Stoltenberg da Magnhild Meltveit Kleppa ble utnevnt til ny kommunal- og regionalminister. Bilde: Stein Jarle Olsen
Joachim Seehusen
24. sep. 2007 - 11:20

Den nybakte kommunal- og regionalministeren Magnhild Meltveit Kleppa har dermed fått en delikat EU-sak på bordet.

Det er tjenestedirektivet i EU som skaper juridiske vanskeligheter for kommunal og regionaldepartementet, KRD.

Verktøy i kassa

En skjerping av kravene til sentral godkjenning er en viktig del av regjeringens kamp mot byggefeil. Skjerpete krav kommer i ny Plan- og bygningslov som vil bli lagt frem for Stortinget ved årsskiftet.

Nå viser en rapport som KRD har bestilt fra advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co at handlingsrommet er begrenset.

Svart på hvitt

"KRD sitt handlingsrom for å foreta innskjerpinger i godkjenningsordningen vil være relativt begrenset, og særlig som følge av reglene i tjenestedirektivet.", heter det i rapporten. Videre skriver advokatfirmaet at: "... det vil være liten adgang til å gjøre de materielle kravene i ordningen strengere."

Allerede ulovlig ordning?

Ikke nok med det, selv dagens sentrale godkjenning kan være i strid med EØS-reglene. I notatet heter det blant annet om gjeldende ordning at: ... enkelte krav likevel går lenger enn hva som er nødvendig, og dermed ikke kan opprettholdes lovlig.

– Denne rapporten er bestilt som en del av arbeidet vårt med ny lov, og vi ønsker ikke å kommentere den, sier avdelingsdirektør Ole Molnes i Kommunal- og Regionaldepartementet.

Vanskelig kvalitetssikring

Det er kravene til et kvalitetsstyringssystem som skaper vanskeligheter for norske myndigheter. Kravene kan ikke være tilpasset norske forskrifter eller norske regler på en måte som gjør det vanskelig for utenlandske selskaper å oppfylle kravene eller dokumentere at de er oppfylt.

– Det er et legitimt krav å be om kvalitetssikringssystem, men det kan bli et spørsmål om de er unødvendig kompliserte å oppfylle, sier en juridisk ekspert som kjenner rapporten godt.

Flere av dagens krav viser til forskrifter som kun finnes på norsk. Dermed er det i praksis vanskelig for utenlandske selskaper å oppfylle kravene, og de blir ulovlige. Oversettelse av norske forskrifter til flere EU-språk vil løse dette.

Uavklart situasjon

Norske myndigheter står overfor vanskelige valg når ny lov og nye forskrifter skal på plass.

Det er bred enighet, også internt i byggenæringen, om at en skjerping er både nødvendig og ønskelig. Men vi beveger oss i upløyd mark.

Wikborg, Rein &Co skriver at rettssituasjonen rundt det nye tjenestedirektivet er lite utviklet og vurderingene de har gjort vil være avhengig av hvordan bestemmelsene blir tolket av EF-domstolen i framtiden.

Les mer om: