SAMFUNN

EU-forskrift uten virkning

Ifølge sjefsveterinær Rolf Aass i Kjøttbransjens Landsforbund ble arbeidet med merking og sporbarhet startet allerede i 1997 etter sterkt press fra forbrukerorganisasjoner.

Sterke protester fra EU-land med mye kulgalskap har forsinket prosessen. Fra 1. april er de nye forskriftene gjort gjeldene. Krav til sporbarhet er begrenset til ferskt storfekjøtt. I praksis betyr det at storkjøkken og restauranter er unntatt fra kravene. Kjøttdeig og alle andre bearbeidete produkter er også unntatt.

– Det er litt vanskelig for meg å forstå at om en butikk strør tre pepperkorn på en biff og kaller den pepperbiff så er den unntatt fra kravene om sporbarhet, sa Aass på en pressekonferanse der bransjen ville informere om de nye kravene.

– Er forskriftene en ren gimmick?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men de er ikke gode nok. For spredning av kugalskap og munn og klovsyke vil de ikke ha noe å si. Derimot vil det ha betydning for salmonella. Det er jo en start, sier Aass.

Les mer om: