EU bevilger rundhåndet til norsk helseapp

Norske Picterus mål er ikke mindre enn å redde over 100.000 barn som årlig dør av gulsott.

EU bevilger rundhåndet til norsk helseapp
Enkelt: En billig mobiltelefon og en kalibreringsplate er alt som trengs for å avsløre gulsott hos nyfødte. Foto: Picterus

Hvert år fødes det over 125 millioner barn. Rundt 60 prosent av dem har en eller annen grad av gulsott. For de fleste er ikke det noe problem, det går over av seg selv. Men rundt 10 prosent trenger behandling. Uten det kan de dø, eller pådra seg alvorlige skader. I vestlige land er det et svært lite sannsynlig utfall. Her får alle den behandlingen de trenger. I mange mindre utviklede land er gulsott en svært vanlig dødsårsak.