EU advarer mot BRF

Det forventes at EU vedtar et forbud de nærmeste årene. Fra 1. juli 2003 forbys penta-BDE, opplyser Miljø-Kjemi. Senere kan både bruk av okta- og deka-BDE bli forbudt dersom risikovurderingene taler for det.