Etterlyser støtteordninger for vindturbin – ikke bare solceller 

Stiftelsen Miljøfyrtårn mener det er for lite vind og at hvert kontorbygg bør ha sin vindturbin. NTNU-forsker sier teknologien er mer enn moden nok.

Etterlyser støtteordninger for vindturbin – ikke bare solceller 
Leder for stiftelsen Miljøfyrtårn Ann-Kristin Ytreberg mener småskala vindkraftproduksjon kan være en del av løsningen. Hvert kontorbygg sin vindturbin.  Erland Groetberg

I regjeringens forslag til strømstøtte for næringslivet skal bedrifter som har behov for det kunne søke om enøk-støtte. Det vil i stor grad dreie seg om tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler.