KLIMA

Etterlyser konkrete klimatiltak

NITOs president Marit Stykket.
NITOs president Marit Stykket. Bilde: NITO
Tore Stensvold
26. juni 2007 - 09:57

NITO-president Marit Stykket synes Klimameldingen er et godt utgangspunkt for å redusere utslipp.

Likevel påpeker Stykket at medlingen blir litt vag og ullent, blant annet på kommune-nivå.

Blanda drops

I Klimameldingen foreslår regjeringen en blanding av tiltak for å nå målene i Kyoto-avtalen.

Blant annet inneholder den sektorvise planer for redusert utslipp av CO2 i Norge og kjøp av klimakvoter i utlandet. Miljøaktivister har gått til frontalangrep på regjeringen for å kjøpe seg ut av tiltakene ved å sette sin lit til kvotekjøp for å nå målene.

NITO vil ikke melde seg på i hylekoret.

Ambisiøs og realistisk

– Klimameldingen er svært omfattende. NITO mener den etablerer en ambisiøs klimamålsetting for Norge, og presenterer et realistisk sett av virkemidler for å oppnå den, sier Marit Stykket til NITOs nettside.

NITO mener at regjeringen slår fast konkrete målsettinger om sektorvise reduksjoner i norske utslipp, blant annet basert på utvikling av ny teknologi.

Ikke shopping

– Dette er Norge, slik vi ser det forpliktet til, gitt den enorme formuen vi har opparbeidet oss på grunnlag av forurensende olje- og gasseksport. Samtidig skal en del kutt tas ute – basert bl.a. på kvotehandel, sier Stykket og legger til:

– Vi mener det er feil å si at dette innebærer å kjøpe oss ut av problemene. Tvert imot er en kombinasjon av kutt hjemme og kostnadseffektive tiltak ute det eneste fornuftige – og uttrykk for realisme og oppriktighet i forhold til målsettingene.

Positiv

– NITO velger å ha fokus på de positive intensjonene slik at denne meldinga kan bli et vendepunkt og bidrar til at man gjennomfører konkrete miljøtiltak.

For lite konkret

NITOs president slår imidlertid fast at meldingen er for lite konkret.

– Det vises diverse ganger til at ting må foregå som samarbeidsprosjekt uten at det påpekes hvem som skal ha hovedansvaret.

Kommuner

Som et eksempel nevner hun kommunesektoren.

– Miljøet og miljøtiltak i kommunene er helt avhengig av en oppdatert, kompetent og ressurssterk teknisk sektor, og jeg tror nok dessverre at det skal mer enn gode intensjoner og oppfordringer til for at teknisk sektor vil bli prioritert i dagens kommune-Norge. Resultatet av kampen om kommunebevilgningene i den enkelte kommune er nok gitt når man skal konkurrere med helse, omsorg og undervisning som naturlig nok opptar den enkelte innbygger og bruker i større grad enn moderne teknologiske løsninger som gir miljøgevinst.

Les mer om: