SAMFUNN

Etterlyser industriforkjempere

Claude R. Olsen
12. juni 2002 - 07:05

NIF Oslo avdeling har svart et klart ja. Den sendte ut en forespørsel til sine medlemmer om noen kunne tenke seg å være med på arbeide for utvikling av norsk industri.

- Responsen var overveldende. Etter all pessimismen og svartmalingen som hele tiden dasker oss om ørene, ble vi nærmest forskrekket over den optimisme, ja entusiasme, som kom for dagen. Det manglet ikke på interesserte som stiller sin kompetanse til rådighet, sier Selrod.

Han er gruppesekretær i den nyopprettede Industrigruppen. Gruppen vil nå trekke til seg flere medlemmer og medspillere for å skaffe innflytelse på industripolitikken.

- Når utfordringen først ble rettet mot ingeniører, betyr ikke det at dette bare er en "ingeniørsak", selvsagt heller ikke begrenset til regionen for Oslo avdeling. Vi tar imot alle som brenner for norsk industri, sier Selrod.