OLJE OG GASS

Etter tre år med fall: Oljebransjen øker investeringene i 2018

Med syv prosent. 

Oljeinvesteringene er ventet å øke i 2018, det er første gang på tre år. Bildet viser prosessplattformen til Johan Sverdrup-utbyggingen, som det til sammen investeres 88 milliarder kroner i.
Oljeinvesteringene er ventet å øke i 2018, det er første gang på tre år. Bildet viser prosessplattformen til Johan Sverdrup-utbyggingen, som det til sammen investeres 88 milliarder kroner i. Foto: Mpro
Etter flere år med nedgang ser olje- og gassindustrien for seg en kraftig økning i investeringene i 2018, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Etter tre år med fall i investeringene ser det dermed ut til at pila igjen vil snu, ifølge SSBs kvartalsvise investeringstelling.

Ifølge undersøkelsen planlegger olje- og gassindustrien å investere for 160 milliarder kroner i inneværende år, drøye 11 milliarder kroner mer enn i 2017 og 16 milliarder mer enn anslaget fra november i fjor.

Olja og gass drar opp

Oljeselskapene anslår nå at det ble investert for 149 milliarder kroner i 2017, et fall på 9,5 prosent fra året før.

For både olje og gass, samt industri, bergverksdrift og kraftforsyning anslås investeringene i 2018 til om lag 226 milliarder kroner, en vekst på over 10 prosent. Det er særlig investeringsveksten i olje og gass som bidrar til oppgangen.

Innen kraftforsyning var det et rekordhøyt investeringsnivå i fjor. Økningen var på 20 prosent fra 2016 og kom opp i 31,4 milliarder kroner. Ifølge SSBs undersøkelse skyldes investeringsøkningen installering av smarte strømmålere, samt videre oppgradering av kraftnettet. Investeringsanslaget for 2018 er på hele 41,2 milliarder kroner.

Industriinvesteringene falt i 2017 med 7,7 prosent til 21,4 milliarder kroner fra året før, i hovedsak innen oljeraffinering og kjemisk og farmasøytisk industri. I 2018 antas det at det vil være en investeringsvekst på 12 prosent.

Les mer om: