MENINGER

Ett tilsyn - ett ansvar

Skipsfarten har alltid betydd mye for Norge. Norske rederier registrerte fra gammelt av båtene i Norge, i det vanlige sjøfartsregisteret og senere i NIS. Norske båter var klasset i Det Norske Veritas og kontrollert av norske skipsfartsmyndigheter ved Sjøfartsdirektoratet.

I vår globale tid er ikke dette en selvfølge lenger. Norskdrevne skip eies av et konglomerat av utenlandske kommanditter. Skipet kan være registrert i en eller annen fjern havnestat, gjerne en minimal øy et eller annet bortgjemt sted i Karibia, helst av skattemessige årsaker.

Det er flaggstatens ansvar å avdekke feil og mangler ved skipet. Det er flaggstaten som skal sjekke at stabiliteten er i orden. Det er flaggstatens ansvar å finne årsaken til ulykker. Det er også flaggstatens ansvar å sørge for at skipet er sjødyktig.

Når det gjelder "MS Rocknes", som tippet rundt under ideelle værforhold 19. januar i år, er flaggstaten Antigua & Barbuda. Et land som kanskje dukker opp som en merkverdighet pga. en eller annen sprinter under et mesterskap i friidrett, og som i liten grad interesserer seg for sikkerheten om bord i "MS Rocknes". Norske myndigheter har i prinsippet intet ansvar annet å sørge for en los.

Tiden er overmoden for nye løsninger.

Opprett et nasjonalt tilsyn, gjerne etter luftfartens modell, med overordnet tilsynsmyndighet både med skip, mannskap, los, led og havner i norsk territorialfarvann. Tilsynets hovedfokus må være sikkerhet. Målet er at skip ikke får gå fra havn uten at gitte sikkerhetsprosedyrer er gjennomført. Blant annet må stabilitet og seilingsplan sjekkes .

For å bedre sjøfolks sikkerhet, må skip utrustes med ferdskrivere som registrerer alle data som kan ha betydning for å oppklare store ulykker til sjøs. I dag er dette mulig ved å gjenskape dataene som ligger i diverse elektroniske hjelpemidler på brua, og fra skipets loggbok. Det bør imidlertid også være mulig å registrere tekniske installasjoner og hvilke innstillinger de til enhver tid har. Dermed blir det mulig å få et bedre bilde av de reelle forholdene om bord i skip før eventuelle havarier.

Regjeringen har allerede oppnevnt en havarikommisjon. Den må få utvidede fullmakter slik at den også kan arbeide med saker som havariet med "MS Rocknes", katastrofer som "Scandinavian Star" og andre ulykker som har inntruffet med skip i norske farvann. Og norske farvann bør i slike tilfelle dekke hele kontinentalsokkelen.

Det er bare å ta initiativ. Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen IMO kan arbeide raskt dersom den vil. Det viste den etter Rocknes-forliset, hvor strengere krav til dobbeltbunn ble innført i løpet av et halvt år.

Tommy Rudihagen

Ansvarlig redaktør

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.