Ett raffineri er lagt ned, LNG-anlegget er ute av drift – og til nyttår forsvinner gasskraftverket

Til sammen står de for 1,5 millioner tonn klimagasser i året.

Ett raffineri er lagt ned, LNG-anlegget er ute av drift – og til nyttår forsvinner gasskraftverket
Raffineriet til Esso ble lagt ned i sommer. LNG-anlegget til Equinor har vært ute av drift siden september i fjor. Gasskraftverket til Equinor skrur av siste turbin ved årsskiftet. Til sammen har de vanligvis utslipp på nærmere 1,5 millioner tonn CO2. Foto: Øyvind Hagen, Equinor/Anders J. Steensen

I Norge er det uten tvil petroleumsaktiviteten som står for de største av utslippene, både til havs og for landbasert industri. Mongstad raffineri og gasskraftverk er det desidert største utslippspunktet til lands med et utslipp på mer enn 1,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020.