OLJE OG GASS

Etableringen av StatoilHydro godkjent

Statoil tok i begynnelsen av 2003 over operatøransvaret for Visund fra Hydro. Dermed måtte logoen på plattformen byttes ut. Kanskje dette er kimen til en ny logo?
Statoil tok i begynnelsen av 2003 over operatøransvaret for Visund fra Hydro. Dermed måtte logoen på plattformen byttes ut. Kanskje dette er kimen til en ny logo? Bilde: Statoil
Anders J. Steensen
13. mars 2007 - 20:55

Aksjonærene i Hydro og Statoil vil eie henholdsvis 32,7 prosent og 67,3 prosent av det sammenslåtte selskapet.

Etter sammenslåingen vil det nye selskapet ha rundt 31.000 ansatte, hvor 5.000 kommer fra Hydro.

Navnet på det sammenslåtte selskapet skal fra gjennomføringstidspunktet være StatoilHydro ASA. Partene ønsker å godkjenne sammenslåingsplanen på ekstraordinære generalforsamlinger i Statoil og Hydro i løpet av mai.Overfører petroleum og IT.

Selve sammslåingen gjennomføres ved at Hydro skiller ut et nytt selskap, Norsk Hydro Petroleum AS. I dette selskapet inngår Norsk Hydro Produksjon AS og øvrige deler av Hydros olje- og gassvirksomhet.

Andre deler av Hydro som følger med på lasset over til Statoil er vindkraft, Hydro IS Partner AS, 20 prosents andel i Petronor, samt Hydro Hydrogen Technologies AS, alle norske, samt Norsk Hydro Russland. Inkludert i overføringen til Statoil er Hydros kanadiske olje- og gassvirksomhet og eierandel i Naturkraft AS.Inkluderer imaginære rettigheter

Overtagelsen innebærer alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser som knytter seg til Hydros Petroleumsvirksomhet knyttet til leting, utvinning, transport, viderforedling, markedsføring, salg, forskning og utviklinging knyttet til olje og gass, samt aksjer og eiendeler Hydro har i andre selskaper knyttet til slik virksomhet.

Hydros virksomhet knyttet til vannkraft, solenergi, CO 2-kvoter eller Industriforskning blir værende igjen i Hydro.Kompenserer med aksjer

På grunn av fisjonen av olje og gassvirksomheten fra Norsk Hydro AS ,nedskrives aksjekapitalen i Norsk Hydro med 3,2 milliarder kroner fra 4,6 til 1,4 milliarder. Samtidig økes aksjekapitalen i det ovetakende selskapet Statoil ASA med 2,6 milliarder til 7,9 milliarder kroner ved at det utstedes 1 milliard nye aksjer pålydende 2,50 kroner som vederlag til Norsk Hydros aksjonærer. De får 0,86 aksje per aksje de har i Norsk Hydro ASA.Ingen endring

De som er bekymret over at sentrum i norske tettsteder og bygder skal skifte identitet, behøver ikke å bekymre seg. StatoilHydros detalhandel og salg av øvrige produkter vil ikke skifte logo og navn. Statoil-stasjon blir som den er.

Les mer om: