NYHETER_BYGG

Etablerer tresenter

Tre som materiale er ett av hovedtemaene under messen. De øvrige hovedtemaene er IT for byggebransjen, sykehusprosjektet RIT 2000 og energifleksibilitet, enøk, inneklima og miljø. Messearrangør Arne Andreas Hellen sier at årets utstilling blir den største siden 80-tallet. Han venter over 20.000 besøkende til det 4500 kvadratmeter store utstillingsområdet på Nidarø. Erfaringsmessig har en tredjedel av de besøkende tilknytning til byggebransjen.

Les mer om: