Et solmysterium er løst

Ref. TU 29, s. 9. De kraftigste utbrudd av plasma på Solen kan skyldes nedslag av asteroiden på dens motsatte side. Nedslaget starter en kompresjon som forplanter seg gjennom stjernen og fører til at masse støtes ut mot åpent rom.

Jordens kontinenter kan være løftet opp av vannet på den måten. Utstøtning av masse er vanlig ved sprengning i fjell.

Erik Ødegård

Les mer om: