ARBEIDSLIV

Et sikrere samfunn

Leif Haaland
29. okt. 2002 - 08:01

Direktør Helen Bøsterud i Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) er tilfreds med komitéinnstillingen om Samfunnssikkerhet.

Den støtter Regjeringens ønske om å etablere et direktorat for beredskap og samfunnssikkerhet.

Hun skriver i en pressemelding at direktoratet ifølge innstillingen skal bestå av hele DSB og en avgrenset del av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE).

Hun er også glad for at det nye direktoratet vil få det samlede ansvar for brann og storulykker.

Direktør Tor Suhrke i DBE mener fortsatt at det er faglig sett feil å skille mellom samfunn og næring.

Han tolker flertallsinnstillingen slik at de ber Regjeringen ta inn hele fagmiljøet i DBE i det nye direktoratet.