NETTARKIV

Et Norge til salgs

NYLIG KJØPTE DET sveitsisk- og svenskkontrollerte industrikonsernet ABB opp Umoe ASA. Dermed sikret ABB seg en god posisjon i det viktige drifts- og vedlikeholdsmarkedet. Erfaringene fra Nordsjøen skal sikre at selskapet kan erobre nye markeder innen olje og gass.

Sannsynligvis er ikke dette det siste oppkjøpet av norske teknologibedrifter som ABB gjennomfører. Selskapet har fortsatt en aggressiv strategi når det gjelder å anskaffe seg teknologibedrifter innen olje og gassmarkedet. Det neste på listen er å øke kompetansen og kapasiteten innen kjerneområder som automasjon og instrumentering. Flere norske bedrifter er aktuelle oppkjøpskandidater.

Penger er ikke noe problem for ABB. Norske teknologibedrifter med høy kompetanse, også på global basis, ligger derfor lagelig til for oppkjøp av industrigiganten. Dermed kan enda større verdier forsvinne ut av landet – selv om bedriftene fortsatt vil ligge i Norge.

Fryktscenariet er at Teknologi-Norge selges ut. Snart har utlendinger kjøpt opp mesteparten av kompetansen som er bygd opp innen områder av betydning for utviklingen av norsk sokkel og internasjonalisering av norsk oljeindustri. Avkastningen av millionene, som er investert gjennom 30 års oljevirksomhet, kan falle på utenlandske hender. Det eneste vi sitter igjen med er et hav av oljepenger som brukes i investeringer utenlands.

Her på berget har vi vært særdeles flinke til å sørge for at utenlandsk industri får nyte godt av oljepengene. I glansperioden for utbyggingen på sokkelen har norsk industri gått med store underskudd. Jo større etterspørselen etter leverandørindustriens tjenester fra den norsk stat og statseide selskaper var, desto større ble underskuddene.

Når skal vi få en politikk som kommer industri og arbeidsplasser til gode og ikke utelukkende gavner statskassen. Det er på tide at vi igjen får en bevisst industripolitikk i dette landet.

Les mer om: